AKIT
English Eesti

English application security life cycle reference model

Eesti rakenduse turbe elutsükli etalonmudel

ISO/IEC 27034: elutsüklimudel, mida kasutatakse etalonina turbetegevuste sisseviimisel protsessidesse, mis on seotud rakenduse haldusega, rakenduse valmenduse ja käitusega, taristu haldusega ja rakenduse auditiga

olemus
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27034:-1:ed-1:v1:en

ülevaade (saksakeelne)
http://files.messe.de/abstracts/63661_di_10_40_heun.pdf