AKIT
English Eesti

English affine transformation

Eesti afiinne teisendus

tasandi või ruumi teisendus, mis vastendab sirgetele sirged ja tasanditele tasandid; säilitab pikkuste, pindalade ja ruumalade suhted ning paralleelsuse ja lõikumise