AKIT
English Eesti

English affine transformation

Eesti afiinne teisendus