AKIT
English Eesti

English autorun

Eesti automaatkäivitus

(tähendus sõltub kontekstist) seda funktsiooni võidakse ära kasutada kahjurvara levitamiseks