AKIT
English Eesti

English alphanumeric

Eesti tärk-

ISO/IEC 2382: tähti, numbreid ja harilikult ka erimärke sisaldavate andmete ning selliseid andmeid kasutavate protsesside ja funktsionaalüksuste liik