AKIT
English Eesti

English attribution (2)

Eesti omanduse märkimine

29100 kontekstis: selgekujuline viitamine intellektuaalse omandi algallikale või omanikule, vältimaks süüdistamist plagieerimises või autoriõiguste rikkumises