AKIT
English Eesti

English active reconnaissance

Eesti aktiivluure

ründeotstarbelise teabe kogumine sihtmärksüsteemi kohta, näiteks portide skaneerimise jms sondeerimise teel