AKIT
English Eesti

English allocate

Eesti jaotama; eraldama; määrama; paigutama; assigneerima; reserveerima

(ressursse, kohustusi, funktsioone)