AKIT
English Eesti

English alternate facility

Eesti varukontor; varuasukoht

asukoht ja taristu, kus sooritatakse häda- või varundusprotsesse, kui põhiterritoorium ei ole kättesaadav või on hävinud; hõlmab muid hooneid, kontoreid või andmetöötluskeskusi