AKIT
English Eesti

English access log (1)

Eesti pääsulogi

olemus
juurdepääsu saamise või selle katsega seotud andmete logi pääsu reguleerimisega süsteemides

vt ka
päringulogi