AKIT
English Eesti

English attack (1)

Eesti rünne

Õ:rünnakuks nimetamine on eksitav; lasteaia veebilehe sodimine ei ole sõjaline operatsioon; vt ka liialduskeel

olemus
(1a) infoturvaintsidendi liik

ISO/IEC 27000 jt: katse hävitada, paljastada, muuta, blokeerida või varastada mingit vara või saada talle volitamatu juurdepääs või kasutada teda volitamatult

ISO/IEC 27039: katse hävitada, paljastada, muuta või blokeerida infosüsteemi ja/või selles olevat teavet või muul viisil rikkuda turvapoliitikat

ISACA: kahjuliku sündmuse tegelik toimumine

ISO 13491: vastase katse saada seadmelt või sellel muuta tundlikku teavet või teenust, mida ta ei ole volitatud saama või muutma

rünnete liigitusi
https://media.net.in.tum.de/videoarchive/WS14/Future+Internet/2014+10+02_1310+Attack+Taxonomies+and+Ontologies/pub/slides.pdf

http://ais.cs.memphis.edu/files/papers/CyberAttackTaxonomy_IEEE_Mag.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/9e19/34a57c1158c61565fb0913b4fe2124a819dd.pdf

http://cybersecurityforum.com/cyber-attacks/

http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2014/6-SimmonsEtAl.pdf

https://www.researchgate.net/publication/264543272_A_Computer_Network_Attack_Taxonomy_and_Ontology

http://webhost.laas.fr/TSF/IFIPWG/Workshops&Meetings/44/W1/02-Hollingworth.pdf

(1b) kallaletung, sh juriidilises tähenduses

(1c) turvameetme ületamise katse, sealhulgas
ISO/IEC 18033: krüptoalgoritmi kohta arvutusi ja päringuid tegev algoritm adaptiivselt valitud tekstide krüpteerimiseks ja/või dekrüpteerimiseks üheainsa salajase võtmega, eesmärgiga taastada salajane võti või teadmatu avatekst krüptogrammi järgi, mis võib olla adaptiivselt valitud, kuid mille kohta pole tehtud dekrüpteerimispäringut

trende
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/cybersecurity-predictions-2017

https://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-threats-predictions-2017.pdf