AKIT
English Eesti

English aggregate signature

Eesti agregaatsignatuur

digitaalsignatuur, mis on moodustatud nii, et ta võimaldab kontrollida korraga n kasutaja n sõnumi autentsust ja terviklust