AKIT
English Eesti

English attestation of competence

Eesti pädevuskinnitus

olemus
ametikohal töötamiseks vajalike teadmiste, oskuste ja vilumuste kinnitus