AKIT
English Eesti

English anti-theft

Eesti vargusetõrje, vargusetõkestus

Õ:kohati käibiv "varguskaitse" näib viitavat varguse kaitsmisele või millegi kaitsele varguse abil

olemus
varguse välistust taotlev tehnoloogia, eeskätt sõidukites rakendatav