AKIT
English Eesti

English analytical model

Eesti analüütiline mudel

sealhulgas

ISO/IEC 27000: üht või mitut alusnäitajat ja/või tuletatud näitajat juurdekuuluvate otsustuskriteeriumidega ühendav algoritm või arvutus