AKIT
English Eesti

English authentication confirmation

Eesti allikakinnitus (2), autentimise kinnitus

usaldatavalt kolmandalt poolelt saadud kinnitus delegeeritud autentimisel