AKIT
English Eesti

English ability

Eesti võime (1); suutlikkus; jaks; oskus