AKIT
English Eesti

English authentication information

Eesti autentimisteave

ISO 7498: väidetava identiteedi tõesuse väljaselgitamiseks kasutatav teave

ISO/IEC 10181: autentimiseesmärkidel kasutatav teave