AKIT
English Eesti

English acquire (1)

Eesti hankima; omandama; ostma; soetama

Õ:hankimine on süsteemi- ja tarkvaratehnikas üks elutsüklimudelite põhitermineid ja selles tähenduses pole mõistlik kasutada muid termineid

olemus
sõltub kontekstist, vt hankimine