AKIT
English Eesti

English application layer

Eesti rakenduskiht

kõrgeim kiht OSI mudelis (7. kiht) ja TCP/IP-mudelis (4. kiht), annab rakendusprogrammidele (seega lõppkasutajale) teenuseid infovahetuseks teiste rakendusprogrammidega OSI keskkonnas; määrab protokollid ja meetodid protsessidevaheliseks võrgusuhtluseks; TCP/IP-mudelis võib rakenduskihti lihtsustatult lugeda OSI-mudeli kolme ülakihi kombinatsiooniks;
protokollid on nt DNS, HTTP, FTP, SMTP, Telnet

ISO/IEC 2382-26: kiht, mis annab rakendusprotsessidele andmevahetuse vahendid pääsuks OSI keskkonda ja sisaldab rakendusorienteeritud protokolle, mille abil need protsessid suhtlevad

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=wA9E85b4r5U

https://www.youtube.com/watch?v=wRXd3LqgsoE

http://www.dummies.com/how-to/content/cisco-networking-osi-model-layer-7-application.html