AKIT
English Eesti

English acceptance of conformity assessment results

Eesti vastavushindamise tulemuste omaksvõtt

ISO/IEC 17000: teise isiku või organi sooritatud vastavushindamise tulemuse kasutamine