AKIT
English Eesti

English autonomous system

Eesti autonoomsüsteem

ühe olemi või organisatsiooni hallatav võrk või võrgustik ja sellele vastav IP-marsruutimisprefiksite kogum; vt
https://tools.ietf.org/html/rfc1930
https://tools.ietf.org/html/rfc6996
https://tools.ietf.org/html/rfc7300