AKIT
English Eesti

English audit (2)

Eesti revisjon

Õ:auditiks nimetada oleks eksitav liialdus

olemus
sage operatiivne siseauditi analoog väikese käsitlusalaga: revisjonipäevikute, süsteemilogide jms igapäevane läbivaatus