AKIT
English Eesti

English audit (2)

Eesti revisjon

sage väikese käsitlusalaga "väike siseaudit", näiteks revisjonipäevikute, süsteemilogide jms igapäevane läbivaatus

Õ:auditiks nimetada oleks eksitav liialdus