AKIT
English Eesti

English aspect ratio

Eesti küljesuhe; formaadisuhe; kuvasuhe; ristlõikesuhe

olemus
kontekstist sõltuva objekti pikema ja lühema külje suhe

näide
ekraani kuvasuhe pikselites