AKIT
English Eesti

English aspect ratio

Eesti küljesuhe; formaadisuhe; kuvasuhe; ristlõikesuhe

kontekstist sõltuva objekti pikema ja lühema külje suhe, näiteks ekraani kuvasuhe pikselites