AKIT
English Eesti

English active alert

Eesti aktiivne hoiatus

hoiatus, millele ei ole veel reageeritud või mida pole kviteeritud