AKIT
English Eesti

English air gap (3)

Eesti õhuvahe; õhupilu

(näiteks elektriseadmetes)