AKIT
English Eesti

English accident

Eesti õnnetus

stiihiline kahjulik sündmus; infoturvaintsidente põhjustavad sageli mitte häkkerite sihilikud toimingud, kahjurvara vms, vaid õnnetused