AKIT
English Eesti

English algebraic closure (of a field)

Eesti korpuse algebraline sulund, algebraline sulund

mingit korpust K sisaldav vähim algebraliselt kinnine korpus