AKIT
English Eesti

English attribute

Eesti atribuut

nimeline olemi karakteristik või omadus, millega saab kirjeldada ta olekut, ilmet või muid aspekte

ISO/IEC 27000: objekti omadus või karakteristik, mida inimene või automatiseeritud vahend saab kvantitatiivselt või kvalitatiivselt eristada