AKIT
English Eesti

English accreditation (1)

Eesti ametlik kinnitamine

sealhulgas

- formaalse loa andmine infosüsteemi, tarkvara vms kasutuselevõtuks

- isiku formaalse mingiks tööks volitamise protseduur

- jääkriski formaalne aktsepteerimine