AKIT
English Eesti

English accreditation (1)

Eesti ametlik kinnitamine

näiteks: formaalse loa andmine infosüsteemi, tarkvara vms kasutuselevõtuks, isiku formaalse mingiks tööks volitamise protseduur, jääkriski formaalne aktsepteerimine