AKIT
English Eesti

English assurance (3)

Eesti kinnitus; tõendus

sealhulgas

ISO/IEC 15026: alus põhjendatud veendumuseks, et mingi väide kehtib või hakkab kehtima