AKIT
English Eesti

English authentication context class

Eesti autentimiskonteksti klass

OpenID Connect: konkreetses kontekstis võrdväärseteks loetavate autentimismeetodite või -protseduuride kogum