AKIT
English Eesti

English authentication server

Eesti autentimisserver

võrkupääsu taotleva olemi (inimkasutaja või nt teise serveri) autentimist hõlbustav rakendus, mis võib asuda eraldi arvutil, kohtvõrgu kommutaatoril vm; võib toetada multiautentimist