AKIT
English Eesti

English audit conclusion

Eesti auditi järeldus

auditi tulem, mille väljastab auditi töörühm pärast auditi eesmärkide ja kõigi auditi leidude arvestamist