AKIT
English Eesti

English alarm processor

Eesti alarmiprotsessor

ISO/IEC 10181: funktsioon, mis reaktsioonina turvaalarmile genereerib sobiva toimingu ja turvarevisjonis├Ánumi