AKIT
English Eesti

English automatic repeat request

Eesti automaatkordus

tagasisidestatud veaparandus: saate kordamine vea avastamisel vastuvõtupoolel; vt https://tools.ietf.org/html/rfc3366