AKIT
English Eesti

English annotate

Eesti kommenteerima

Õ:eesti keeles tähendab annoteerimine teose (filmi, raamatu vms) või dokumendi varustamist lühikirjelduse või -kokkuvõttega

olemus
selgitavate märkustega varustama