AKIT
English Eesti

English audit programme

Eesti auditikava

mingiks konkreetseks ajavahemikuks plaanitud ja mingile konkreetsele eesmärgile suunatud audit või auditite sari; auditikava hõlmab kõiki auditite plaanimiseks, organiseerimiseks ja läbiviimiseks vajalikke tegevusi