AKIT
English Eesti

access type

pääsu liik

olemus
operatsiooni tüüp, mida määrab pääsuõigus
näiteid: lugemine, kirjutus, täitmine, lisandamine, muutmine, kustutus, loomine
=
a type of operation specified by an access right
Examples: Read, write, execute, append, modify, delete, create


vt ka
- pääsu reguleerimine
- pääsuõigus