AKIT
English Eesti

access type

pääsu liik

olemus
seadme, programmi või faili kasutamiseks antava juurdepääsu iseloom, st lubatavad operatsioonid,
näiteks
- lugemine
- kirjutus
- käitus
- loomine
- muutmine
- täiendamine

vt ka
- pääsu reguleerimine
- pääsuõigus