AKIT
English Eesti

ADMS

ADMS

( = Asset Description Metadata Schema,
"varade kirjelduse metaandmeskeem")

olemus
kujunev standard:
- EL jt ühine metaandmesõnastik
- koostalitlusvarade kirjeldamiseks
- sealhulgas semantikavarade kirjeldamiseks
------ andmemudelid
------ andmesõnastikud
------ koodistikud

ülevaade
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_Description_Metadata_Schema

spetsifikatsioon
https://www.w3.org/TR/vocab-adms/

https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms/description