AKIT
English Eesti

ADMS

ADMS

( = Asset Description Metadata Schema, "varade kirjelduse metaandmeskeem")

olemus
kujunev standard, EL jt ühine metaandmesõnastik nn koostalitlusvarade, sealhulgas semantikavarade (andmemudelite, andmesõnastike, koodistike jms) kirjeldamiseks

ülevaade
https://www.slideshare.net/Joinup_EU/introduction-to-admsap-39562774

spetsifikatsioon
https://www.w3.org/TR/vocab-adms/

https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms/description