AKIT
English Eesti

ACTA

ACTA

( = The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, "võltsimisvastane kaubanduslepe")

olemus
2008-2011 kavandatud riikidevaheline (EL maad ja rida muid) võltsimistõrjelepe, mis püüab määratleda rahvusvahelisi õigusnorme intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks

leppe tekst
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149102.pdf

vt ka
https://www.eff.org/issues/acta

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/26144/namm_keiu.pdf

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/anti-counterfeiting/anti-counterfeiting-measures_en