assessment*

hindamine (2)

olemus
ISO/IEC 2382-36:
test, eksam vms, mis on kavandatud hindama kandidaadi teadmisi, arusaamu või oskusi määratletud alal
Märkus 1. Võib olla range või mitterange.
= test, examination or similar, designed to assess a candidate’s knowledge, understanding or skills in a defined area
Note. Can be high-stakes or low-stakes.

Toimub laadimine

assessment*

hindamine (2)

olemus
ISO/IEC 2382-36:
test, eksam vms, mis on kavandatud hindama kandidaadi teadmisi, arusaamu või oskusi määratletud alal
Märkus 1. Võib olla range või mitterange.
= test, examination or similar, designed to assess a candidate’s knowledge, understanding or skills in a defined area
Note. Can be high-stakes or low-stakes.

Palun oodake...

Tõrge

assessment*

hindamine (2)

olemus
ISO/IEC 2382-36:
test, eksam vms, mis on kavandatud hindama kandidaadi teadmisi, arusaamu või oskusi määratletud alal
Märkus 1. Võib olla range või mitterange.
= test, examination or similar, designed to assess a candidate’s knowledge, understanding or skills in a defined area
Note. Can be high-stakes or low-stakes.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!