authorized

volitatud; lubatav (1); sanktsioneeritud

Õ: autoriseeritud on selles tähenduses väär

olemus
juhtkonna aktsepteeritav või
juhtkonnaga kokkulepitud,
organisatsiooni huvidele vastavana

Wiktionary:
authorize, verb
1. (transitive) to grant (someone) the permission or power necessary to do (something)
The General Assembly authorized the Council to take up the matter.
2. (transitive) to permit (something), to sanction or consent to (something)
The judge authorized the wiretapping.


näiteid
authorized act -- lubatud tegevus
authorized dealer -- volitatud vahendaja
authorized person -- volitatud isik; usaldusisik
authorized representative -- täievoliline esindaja
authorized signature -- allkirjanäidis
authorized to sign -- allkirjaõiguslik

vt ka
- lubatav (2)
- volitatud kasutaja

Toimub laadimine

authorized

volitatud; lubatav (1); sanktsioneeritud

Õ: autoriseeritud on selles tähenduses väär

olemus
juhtkonna aktsepteeritav või
juhtkonnaga kokkulepitud,
organisatsiooni huvidele vastavana

Wiktionary:
authorize, verb
1. (transitive) to grant (someone) the permission or power necessary to do (something)
The General Assembly authorized the Council to take up the matter.
2. (transitive) to permit (something), to sanction or consent to (something)
The judge authorized the wiretapping.


näiteid
authorized act -- lubatud tegevus
authorized dealer -- volitatud vahendaja
authorized person -- volitatud isik; usaldusisik
authorized representative -- täievoliline esindaja
authorized signature -- allkirjanäidis
authorized to sign -- allkirjaõiguslik

vt ka
- lubatav (2)
- volitatud kasutaja

Palun oodake...

Tõrge

authorized

volitatud; lubatav (1); sanktsioneeritud

Õ: autoriseeritud on selles tähenduses väär

olemus
juhtkonna aktsepteeritav või
juhtkonnaga kokkulepitud,
organisatsiooni huvidele vastavana

Wiktionary:
authorize, verb
1. (transitive) to grant (someone) the permission or power necessary to do (something)
The General Assembly authorized the Council to take up the matter.
2. (transitive) to permit (something), to sanction or consent to (something)
The judge authorized the wiretapping.


näiteid
authorized act -- lubatud tegevus
authorized dealer -- volitatud vahendaja
authorized person -- volitatud isik; usaldusisik
authorized representative -- täievoliline esindaja
authorized signature -- allkirjanäidis
authorized to sign -- allkirjaõiguslik

vt ka
- lubatav (2)
- volitatud kasutaja

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!