AKIT
English Eesti

accountable

vastutaja, põhjustaja; süüdlane

olemus
olukorra või sündmuse tekitanud olem

ISO 38500:
toimingute, otsuste ja soorituse eest vastutaja
=
answerable for actions, decisions, and performance

vt ka
- jälitatavus (1)