AKIT
English Eesti

accountable

vastutaja, põhjustaja; süüdlane

olem, kes/mis tekitas mingi olukorra või sündmuse