AKIT
English Eesti

application technique

kinnitusmeetod; kattemeetod

olemus
infoturbes:
üks paber- või plastdokumendi
ja ta elementide tunnuseid
=
a characteristic of a paper/plastic document