AKIT
English Eesti

accidental sample

hõlpvalim

olemus
üldkogumi hõlpsalt kättesaadavast osast võetud mitterepresentatiivne valim, mis ei võimalda statistilist üldistust, kuid võimaldab lähteuuringus hinnata meetodi sobivust jms;

näide
ostjate küsitlemine kaupluses ainult hommikutunnil