AKIT
English Eesti

access to a system or scheme

juurdepääs süsteemile või skeemile

ISO/IEC 17000: taotleja võimalus saada vastavushindamist selle süsteemi või skeemi reeglitega