AKIT
English Eesti

access to a system or scheme

juurdepääs süsteemile või skeemile

näide
ISO/IEC 17000:
taotleja võimalus saada vastavushindamist
süsteemi või skeemi reeglitega