AKIT
English Eesti

active threat

aktiivne oht, aktiivoht

olemus
ISO 7498, ISO/IEC 2382:
süsteemi oleku sihiliku lubamatu muutmise oht

toime näiteid
- sõnumite muutmine
- sõnumite taasesitus
- võltssõnumite lisamine
- muutmisõigusega olemi teesklemine
- teenusetõkestus

vt ka
- passiivoht