AKIT
English Eesti

active threat

aktiivne oht, aktiivoht

ISO 7498, ISO/IEC 2382: igasugune süsteemi oleku sihiliku lubamatu muutmise oht, näiteks sõnumite muutmise, sõnumite taasesituse, võltssõnumite lisamise, volitatud olemit teesklemise, teenusetõkestuse oht