AKIT
English Eesti

autotomic signatures

autotoomsed signatuurid

olemus
digitaalsignatuurid, mille
- igal moodustamiskorral genereeritakse uus võtmepaar, nii et
- ründaja ei saa koguda analüüsiks piisavaid andmehulki