AKIT
English Eesti

autotomic signatures

autotoomsed signatuurid

digitaalsignatuurid, mille igal moodustamiskorral genereeritakse uus võtmepaar, nii et ründaja ei saa koguda analüüsiks piisavaid andmehulki