approval

kinnitus (1); heakskiit (1)

olemus
Wiktionary:
1. an expression granting permission; an indication of agreement with a proposal; an acknowledgement that a person, thing or event meets requirements
I need to get an approval on this purchase order.
2. an expression of favorable acceptance and encouragement; a compliment that also condones
Words of approval never seem to come from him.


näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765:
volitatud esindaja kirjalik teatis selle kohta, et
teabeüksus näib olevat nõuetekohane ja täielik
=
written notification, by an authorized representative, that an information item appears to satisfy requirements and is complete

ISO/IEC 17000:
luba turustada või kasutada saadust või protsessi
deklareeritud eesmärkidel/tingimustes;
võib põhineda sellel, et
- spetsifitseeritud nõuded on täidetudl või
- spetsifitseeritud protseduurid on sooritatud
=
permission for a product, service or process to be marketed or used for stated purposes or under stated conditions
Note 1. Approval can be based on fulfilment of specified requirements or completion of specified procedures.


vt ka
- heakskiit (2)
- kinnitamisele kuuluv
- kinnitav organ
- kinnituskiri (2)
- kinnitus (2)
- kinnitus (3)

Toimub laadimine

approval

kinnitus (1); heakskiit (1)

olemus
Wiktionary:
1. an expression granting permission; an indication of agreement with a proposal; an acknowledgement that a person, thing or event meets requirements
I need to get an approval on this purchase order.
2. an expression of favorable acceptance and encouragement; a compliment that also condones
Words of approval never seem to come from him.


näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765:
volitatud esindaja kirjalik teatis selle kohta, et
teabeüksus näib olevat nõuetekohane ja täielik
=
written notification, by an authorized representative, that an information item appears to satisfy requirements and is complete

ISO/IEC 17000:
luba turustada või kasutada saadust või protsessi
deklareeritud eesmärkidel/tingimustes;
võib põhineda sellel, et
- spetsifitseeritud nõuded on täidetudl või
- spetsifitseeritud protseduurid on sooritatud
=
permission for a product, service or process to be marketed or used for stated purposes or under stated conditions
Note 1. Approval can be based on fulfilment of specified requirements or completion of specified procedures.


vt ka
- heakskiit (2)
- kinnitamisele kuuluv
- kinnitav organ
- kinnituskiri (2)
- kinnitus (2)
- kinnitus (3)

Palun oodake...

Tõrge

approval

kinnitus (1); heakskiit (1)

olemus
Wiktionary:
1. an expression granting permission; an indication of agreement with a proposal; an acknowledgement that a person, thing or event meets requirements
I need to get an approval on this purchase order.
2. an expression of favorable acceptance and encouragement; a compliment that also condones
Words of approval never seem to come from him.


näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765:
volitatud esindaja kirjalik teatis selle kohta, et
teabeüksus näib olevat nõuetekohane ja täielik
=
written notification, by an authorized representative, that an information item appears to satisfy requirements and is complete

ISO/IEC 17000:
luba turustada või kasutada saadust või protsessi
deklareeritud eesmärkidel/tingimustes;
võib põhineda sellel, et
- spetsifitseeritud nõuded on täidetudl või
- spetsifitseeritud protseduurid on sooritatud
=
permission for a product, service or process to be marketed or used for stated purposes or under stated conditions
Note 1. Approval can be based on fulfilment of specified requirements or completion of specified procedures.


vt ka
- heakskiit (2)
- kinnitamisele kuuluv
- kinnitav organ
- kinnituskiri (2)
- kinnitus (2)
- kinnitus (3)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!